शिक्षक सेवा आयोगद्धारा सुचना निकाल्दै परीक्षा रद्दको निर्णय

शिक्षक सेवा आयोगद्धारा सुचना निकाल्दै परीक्षा रद्दको निर्णय

काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले मर्यादा विपरित कार्य गर्ने दुई जनालाई कारबाहि गरेको छ । आयोगले एक सूचना निकाल्दै प्राथमिक तहकको परिक्षामा अमर्यादित कार्य गरेको भन्दै दुई जनाको परिक्षा रद्द गरेको जनाएको छ ।

‘यस आयोगबाट २०७५–६–१३ गते सञ्चाशलत प्राथशमक तहको खुला प्रततयोगगतात्मक परीक्षामा सम्मेलित रोल.न.२६१०२१४२ र २६१०२१४३ का उममेदहरुबाट परीक्षाको मर्यादा विपरीत कार्य भएकोले आयोगको मिति २०७६।०३।०९ को निर्णय अनुसार निजहरुको परीक्षा रद्द गररएको हुुँदा यो सचूना प्रकाशित गरिएको छ ।’ आयोगले जारी गरेको सूचनामा उल्ले गरिएको छ ।प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकप्रिय

लोकसेवाले २५ सय कर्मचारीका लागि स्वास्थ्य समूहको विज्ञापन गर्दै

काठमाडौं । सरकारले भदौ अन्तिमसम्म स्वास्थ्य तर्फको लोकसेवा आयोग खुलाउने तयारी शुरु गरेको छ ।  स्व...