शिक्षक लाईसेन्समा सोधिने विज्ञान विषयको नमुना वस्तुगत प्रश्नोत्तरको संगालो

काठमाडौँ । शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा एउटा अवसर र चुनौतिसगँ जोडिएको विषय हो । अध्यापन अनुमतिपत्रको पाठ्यक्रमलाई बढी सान्दर्भिक, व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउन पहिलो पटक विषयगत पाठ्यक्रम तयार पारिएको छ । जसलाई पहिलो पत्र र दोस्रो पत्र गरी दुई भागमा बाँडिएको छ ।

पहिलो पत्रले विषयवस्तुको ज्ञान, शिक्षण तौरतरिका र शिक्षण सहजीकरणमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी सिपलाई समेटेको छ । पहिलो पत्रको अङ्कभार ६५ कायम गरिएको छ । यस पत्रको परीक्षणको लागी पाठ्यक्रममा राखिएको सम्बन्धित विषय क्षेत्रको पाठ्यवस्तु परीक्षण गर्न १ अङ्क भारका दरले ४० ओटा वस्तुगत (बहुवैकल्पिक) प्रश्न र शिक्षण सिकाइका तौरतरिका (विधि), सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धि ज्ञान परीक्षण गर्नका लागि ५ अङ्क भारका दरले ५ ओटा प्रश्नहरु सोध्ने प्रावधान राखिएको छ ।

शिक्षक लाईसेन्सको तयारी गरिरहेकाहरुको आबश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै हामीले विभिन्न विषयहरुको सम्भावित वस्तुगत पश्नको संगालो ल्याउने गरेका छौँ र आज माध्यामिक र निम्नमाध्यामिक तहका विज्ञान विषयका लागि उपयोगी हुने वस्तुगत प्रश्न लिएर आएका छौँ । विज्ञान विषयको एकाइ  २  ‘रसायन विज्ञान ’बाट शिक्षक लाईसेन्सका परीक्षामा सोधिने केही सम्भावित प्रश्नहरु लिएर आएका छौं । यी हुन् शिक्षक लाईसेन्सका परीक्षामा सोधिने केही सम्भावित प्रश्नहरु ।

1.What is the symbol of sodium metal ?

i. Na        ii. Ne

iii. s           iv.  Sa

 

2. The symbol ‘c’ refers to

i.Calcium      ii.  Copper

iii. Carbon      iv.  Cadmium

 

3.Number of elements in Cl– ion is

i. 17             ii.  18

iii.  16          iv.20

 

4. Number of elements in Mg++ ion is

5. 10          ii. 11

 

iii.  12            iv.  14

 

5. Which is the complete definition of a molecule ?

6. a.Smallest particle of element

7. b. Smallest particle of compound capable of stable existence

c. Smallest particle of substance capable of stable existence

d. Smallest particle of substance capable of take part in chemical reaction

6. Which is the complete definition of an atom ?

i.Smallest particle of elements,capable of take part in chemical reaction

1. ii.Smallest particle of compounds,capable of take part in chemical reaction

iii. Smallest particle of elements capable of free existence

iv.Smallest particle of compounds capable of free existence

7.How many elements are discovered artificially by scientist up to date ?

1. 118          ii.  92

iii. 109           iv.  26

 

8. How many elements are found naturally in the earth ?

9. i.82           ii. 92

iii. 102                iv.  109

 

9. Which of the following is compound ?

10. i. Phosphorous      ii. Sulphur

iii. Water                        iv. Sodium

 

10. What is the molecular formula of ammonia ?

I . NH2        ii.N3H

iii. NH3         iv. NH4

 

11. Which of the following radical is most possible to react with sodium ?

12. i.  Zn       ii. CL

iii.   Mg           iv. S

 

12. What is the valency of ‘A’ in AB2 if valency of B is 2 ?

13. i. 2           ii.  4

iii. 1                  iv.  3

 

13. Empirical formula for water is

14. CO2          ii. HO

iii. H3O            iv.H2O

 

14. Empirical formula for nitric oxide is

15. i. N2O          ii.   NO

iii.NO2                   iv.  N2O5

 

15. Empirical formula for nitrous oxide is

i.N2O          ii. NO

iii.NO2          iv.N2O5

16. The formula for hydrogen is H2. Then H2 is

17. i. Molecule        ii. Atom

iii.  Electron            iv. Proton

 

17 Which one of these is monoatomic  gas

1. Hydrogen         ii. Helium 

iii. Ozone                    iv. Oxygen

 

18. If an element A has valency Y and element B has valency x, in the that case if both element combines, the formula for the resultant compound will be……………..

19. i. AxBy          ii.   Ay Bx

iii.  AxBx                  iv.  AyBy

 

19. Which one of the following has variable valency ?

20. i. Iron       ii. Chlorine

iii. Nitrogen       iv. Sodium

 

20. Which of the following is symbol of gold ?

21. i. Gd          ii.  Pb

iii.   Au           iv. Ag


प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय

बालकक्षा शिक्षकको तलब अब दोब्बर, पुग्ला त श्रम ऐन बमोजिम ?

Play group

काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालकक्षामा पढाउने शिक्षकको तलब दोब्बर हुने भएको छ । उ...